بازدیدها: ۸

newriter که در سال ۱۳۹۸ تاسیس شد، ادامه دهنده مسیر وبلاگ هزار نویسنده بوده است. ابتدا هدف ما آموزش نویسندگی بود. اما تجربیات ما به ما نشان داد که نویسندگی و مطالعه کتاب نمی توانند از یکدیگر جدا باشند. از این رو سعی کردیم کتابخانه ای هم در کنار آموزش نویسندگی به سایت بیفزاییم. و اما این کتاب خانه با سیاست های آرمان گرایانه مدیران و نویسندگان سایت newriter روز به روز در حال گسترش است. هدف نهایی مجموعه ی newriter رشد و تعالی سطح مطالعه و فرهنگ مردم ایران زمین است.
ما تمام تلاش خود را می کنیم تا شما از مطالعه لذت ببرید!